Direkcija robnih rezervi TK-novi ugovor o skladištenju nafte

Vlada TK dala je suglasnost na novi ugovor o uskladištenju nafte D-2 kojom raspolaže Kantonalna direkcija robnih rezervi Tuzla sa firmom „Kopex-
Sarajlić“ d.o.o. Srebrenik. Određena količina nafte kojom raspolaže Kantonalna direkcija robnih rezervi Tuzla, kao i preostala količina humanitarne nafte koja je dodijeljena Tuzlanskom kantonu za vrijeme prošlogodišnjih elemantarnih nepogoda u prethodnom periodu je bila uskladištena u „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo – Podružnica Živinice. Blazuj
S obzirom da „Operator-Terminali Federacije“ nije u mogućnosti produžiti Ugovor o uskladištenju nafte, zbog neispunjavanja tehničkih i zakonskih uvjeta o skladištenju naftnih derivata (neispravnost terminala Živinice koji je oštećen i dijelom devastiran u prošlogodišnjim poplavama) Kantonalna direkcija robnih rezervi Tuzla je bila primorana u što kraćem vremenskom periodu izmjestiti raspoložive količine nafte.
Kompromisno rješenje je nađeno sa firmom „Kopex-Sarajlić“ d.o.o. Srebrenik koja ima odgovarajuće uvjete za skladištenje naftnih derivata na području Tuzlanskog kantona i s kojom je potpisan Ugovor o skladištenju raspoložive količine nafte za 2015. godinu.