Crodux dobio zeleno svjetlo za preuzimanje OMV Hrvatska

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je koncentraciju poduzetnika Crodux derivati i OMV Hrvatska do koje dolazi Croduxovim preuzimanjem 100 posto udjela u temeljnom kapitalu OMV Hrvatska.

Temeljem analize strukture tržišta, tržišne snage i udjela sudionika koncentracije na mjerodavnim tržištima, Agencija je ocijenila da nije riječ o koncentraciji koja bi mogla imati značajan učinak na tržišno natjecanje jer se njome ne stvara novi niti jača postojeći vladajući položaj sudionika koncentracije. Štoviše, za pretpostaviti je da će Crodux derivati i OMV Hrvatska zajedničkim tržišnim udjelom pridonijeti većoj konkurenciji između poduzetnika na mjerodavnim tržištima.

Naime, sudionici koncentracije izravni su takmaci na tržištu skladištenja naftnih derivata, a nakon provedbe koncentracije njihov zajednički tržišni udio na tom tržištu bit će između pet i 10 posto. To može doprinijeti smanjenju asimetrije na tržištu, budući najveći tržišni udio na njemu – između 75 i 80 posto – ima Ina.

Crodux je prije provedbe koncentracije bio prisutan i na tržištu trgovine na veliko ukapljenim naftnim plinom s udjelom između 15 i 20 posto dok je OMV Hrvatska na tržištu trgovine na malo naftnim derivatima imao udjel između 5 i 10 posto prema broju benzinskih postaja odnosno 10 i 15 posto prema volumenu prodaje. Uz to, Crodux ulazi i na tržišta na kojima je dosada bio prisutan OMV Hrvatska s udjelima između pet i 10 posto – tržište trgovine na veliko motornim gorivima, trgovine na veliko dizelskim gorivima, trgovine na veliko loživim uljima te trgovine na veliko ostalim naftnim derivatima. Tako će se provedbom koncentracije zajednički udio na ukupnom tržištu trgovine na veliko naftnim derivatima kretati između 10 i 15 posto.