Čermak i Štern protiv eksploatacije nafte u Jadranu

Zbog rizika od havarija koje bi, osim na okoliš, mogle pogubno utjecati na turizam, naftni stručnjaci Davor Štern i Ivan Čermak zalažu se da se iz Jadrana vadi plin, ali ne i nafta.
“Havarije se događaju, mogu se dogoditi i na našem dijelu mora. Potrebno je dobro izračunati koliko bi koristi imali od vađenja nafte, a koliko bi nam to moglo donijeti štete. Problem je u tome što bi nafta, ako bi došlo do erupcije, s juga Jadrana išla prema sjeveru, prema Istri. Nitko ne može tvrditi da će se to dogoditi, ali potencijalna havarija se ne može ni isključiti iz cijele priče”, rekao je Štern, dugogodišnji generalni direktor Ine i bivši ministar gospodarstva.
On je isključivo za eksploataciju plina, dok bi vađenje nafte radije izbjegao. Poteškoće, međutim, vidi u tome što su se već raspisali natječaji i što su pronađeni koncesionari, no ističe kako je probleme uvijek bolje rješavati na početku.
Sličnog je mišljenja i Ivan Čermak, vlasnik Croduxa. “Naftaš sam, ali nikada ne bih dozvolio bušenje Jadrana u potrazi i eksploataciji nafte. Jadran je malo i zatvoreno more, imamo jednu od najljepših obala i mora na svijetu i svaka bi katastrofa bila pogubna za naš turizam. Imate kopno, bušite njega, a ne more, rekao je Čermak. I on se isključivo zalaže za eksploataciju plina, a protiv je nafte”, javlja HRT.