Zaštita okoliša

Skočila prodaja električnih automobila

Iako je prodaja novih automobila u padu, udio elektrificiranih vozila je drastično porastao. S rastom cijena energenata i sve bogatijom ponudom europski kupci se ubrzano okreću elektrificiranim vozilima. Prema podacima koje je objavio JATO Dynamic, prodaja elektrificiranih vozila je drastično skočila. [...]