Terminali

Utvrđen prijedlog budžeta FBiH za 2022. godinu – Oblast energije

Vlada je zadužila gospodarska društva Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i NTF d.o.o. Ploče da stave na raspolaganje sve raspoložive kapacitete u okviru svojih nadležnosti za osiguranja nafte i naftnih derivata. Operator-Terminali Federacije i Federalna direkcija robnih rezervi zaduženi su da sačine plan osiguranja dodatnih količina naftnih derivata potrebnih za FBiH. [...]