Iz regije

Počeo pretovar bitumena u luci Split

Isporučena je prva količina od 5.200 tona bitumena i ovo je prvi put da se ovakva jedna isporuka vrši na Jadranskom moru, za čije potrebe je Optima Grupa zajedno sa partnerom i stručnjacima iz Rafinerije nafte Brod i luke Split nabavila i instalirala opremu za direktan pretovar bitumena iz tankera u autocisterne. [...]