Istraživanje nafte

Počinje istraživanje nafte i plina u FBiH

Istraživanje nafte i plina na području Federacije moglo bi uskoro krenuti. Naime, federalna Vlada donijela je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavu usluga pravne osobe kao stručnog konzultanta koji će joj pružiti konzultantske usluge u pripremi, provođenju javnog nadmetanja i izradi natječajne dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH. [...]