„Big 5“ naftnih kompanija ostvarili manju neto dobit…

“Big 5” europskih naftnih kompanija (BP, Shell, Total, Eni Statoil) ostvarili su u  drugom kvartalu ukupnu neto dobit od 13,9 milijardi dolara, osjetno ispod 18,2 mlrd.$ koje su na početku tromjesečja prognozirali analitičari, objavio je Morgan Stanley.

Banka kao ključne uzroke slabih rezultata navodi: visok nivo troškova održavanja polja u oblastima visoke marže, poremećaje na poslovima u Nigeriji i Libiji, negativan FX efekt i loš downstream ambijent.

Osim FX efekata, većina kompanija navodi da će ostali faktori ostati na snazi i u 3. kvartalu 2013.

Banka navodi da su operativni novčani tokovi europskih naftnih kolosa iznosili 24 milijarde dolara u drugom kvartalu, nedovoljno da pokriju kapitalna ulaganja od 31 mlrd.$ u tom tromjesečju i dividende od 8,5 mlrd.$ po kvartalu.