Autor
admin

Hyde Park

Demokracija ne postoji bez slobode govorenja, kao što je potpuno bezpredmetno donostiti odluke bez istinskih i valjanjih podataka. Londonski Hyde Park je sinonim [...]